Olika typer av lås

Att välja rätt typ av lås ökar säkerheten och håller obehöriga borta. Samtidigt finns ett behov av att det ska vara smidigt och inte onödigt komplicerat för de som regelbundet behöver öppna låset. Eftersom det finns flera olika låstyper kommer här en snabb genomgång.

Elektroniska lås

Kan användas både på ytterdörrar, innerdörrar och olika typer av skåp. Fördelen med elektroniska lås är att det går väldigt snabbt att låsa. Elektroniska lås kan kombineras med ett passersystem. Den kanske största fördelen med låstypen är den ökade kontrollen. Möjlighet finns att se vem som öppnat ett lås och när. För många verksamheter finns behov av att kunna hålla koll på vilka som vistas i lokalerna och att kunna göra ändringar i låssystemen för att till exempel ge tillfällig tillgång till dem, och då är elektroniska lås en utmärkt lösning.

Mekaniska lås

Den enklaste och mest traditionella lösningen för att skydda inventarier eller lokaler. Mekaniska lås finns i många varianter och bör väljas utifrån vilken säkerhetsnivå som krävs. Ett simpelt hänglås är ibland tillräckligt. Andra gånger behövs ett väldigt kraftfullt mekaniskt lås som är extremt svårt att forcera. Ofta blir det en balansgång mellan hur inbrottssäkert låset ska vara och hur bekvämt det ska vara att hantera.

Hur öppnas låset?

Ett annat sätt att dela in lås är utifrån hur det öppnas. Kodlås är nyckelfria lås som kräver att man anger en kod, vanligtvis en kortare kod på till exempel fyra siffror. Lösningen är perfekt för att erbjuda snabbt tillträde utan nyckelhantering. Väljs ofta till lokaler som inte kräver högsta säkerhet, bland annat entréer till flerbostadshus, omklädningsrum eller förråd.

Passerkort används till elektroniska passersystem och kan klara högre säkerhetskrav. För allra bästa säkerhet är det inte ovanligt att kombinera olika metoder. Kanske används både nycklar, passerkort och en kod. I mer extrema fall utnyttjas fingertrycksavläsare eller att ögonen scannas. Nackdelen är att ju mer komplicerad låshanteringen är, desto besvärligare blir den, särskilt för lås som används frekvent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *