Olika typer av förvaringsskåp

För privatpersoner används olika typer av säkra förvaringsskåp för att skydda smycken, viktiga dokument och i vissa fall också datamedier som hårddiskar och minnesstickor. De vanligaste användningsområdena för företag liknar hur privatpersoner använder skåp, men med ökat fokus på handlingar och dokument. Skyddet gäller inte enbart mot inbrott, utan i vissa fall vill man också skydda föremålen mot brand.

Skåptyper

Värdeförvaringsskåp skyddar mindre stöldbegärlig egendom. Med det menas föremål som har relativt lågt försäkringsvärde. De behöver inte ha certifiering gällande brandskydd och stöldskydd. De försvårar för en tjuv och är en vanlig lösning för att skydda föremål i sommarstugan, båten, husvagnen eller i hemmet.

Stöldskyddsskåp brukar vara testade och certifierade. Det brukar göras enligt den svenska standarden SS 3493 som innebär att de erbjuder både stöldskydd och brandskydd. Försäkringsbolag brukar godkänna kontantförvaring i denna skåptyp upp till ett basbelopp, vilket innebär ungefär 40 000 kr. Säkerhetsskåp är tillverkade i kraftig plåt och brukar certifieras enligt SS 3492. De brukar också godkännas för kontantförvaring upp till samma belopp som för stöldskyddsskåp.

Värdeskåp anses vara den säkraste skåptypen och har hårdast krav. Både svensk standard och europeisk standard används för tester och de säkerhetsklassificeras i olika grader. Grade V är till exempel mycket starkare skydd än Grade I. Försäkringsbolagen kan godkänna att mycket höga kontantbelopp förvaras om värdeskåpet har tillräckligt hög säkerhetsklass.

Speciella skåptyper

Vapenskåp används precis som namnet antyder för att stöldskydda vapen och ammunition. Generellt sett testas de enligt svenska standarden SS 3492. Precis som för säkerhetsskåp brukar försäkringsbolag godkänna att kontanter upp till ett basbelopp förvaras i skåptypen.

Dokumentskåp är särskilt avsedda för att skydda papper mot brand. Lägg dock märke till att de inte brukar vara inbrottstestade. Digitalmediaskåp har samma syfte, men skyddar hårddiskar, minnen eller annan media för datalagring. De är ännu känsligare för höga temperaturer än papper och ska bara förvaras i ett dokumentskåp om det är utrustat med en insats för digitalmedia. Brandklassificeringen anges i klasser som P60, P90 eller P120, där siffran anger antalet minuter som innehållet är skyddat vid en eventuell brand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *