Nyckelskåp

På hotell, sjukhus, servicehus, verkstäder, bilfirmor och även inom en rad andra verksamheter är det vanligt att använda nyckelskåp. De två huvudsakliga typerna är stöldfördröjande nyckelskåp och säkerhetsklassade nyckelskåp.

Stöldfördröjande nyckelskåp

Innebär något lägre skydd än ett säkerhetsklassat nyckelskåp. Brukar ändå vara riktigt robusta och kraftiga i konstruktionen, vilket försvårar för tjuven. Vanligtvis är de utrustade med kodlås, men det kan finnas olika varianter. Många modeller har också ett nyckelinkast som tillåter att nycklar återlämnas utan att skåpet behöver öppnas.

Säkerhetsklassade nyckelskåp

Erbjuder det bästa stöldskyddet i och med att de är utförligt testade och certifierade. Antingen brukar den svenska standarden SS 3492 användas eller den europeiska standarden EN 14450. Fördelen med ett säkerhetsklassat nyckelskåp är att de garanterat uppfyller försäkringsbolagens och eventuella myndigheters krav på trygg och säker förvaring av nycklar.

Nyckelskåp utan stöldskydd

Enkla lösningar med syfte att hålla ordning på nycklar. Bör endast användas i en skyddad miljö eller där det av andra anledningar är låga krav på säkerheten.

Hur testas säkerheten för nyckelskåp?

Ett godkänt institut genomför ett så kallat inbrottstest. Testnormerna SS 3492 och SS 3493 används i Sverige där SS 3493 också innebär test för hur skåpet klarar brand. För att köpa ett bra nyckelskåp ska man alltid kontrollera att det är testat och godkänt åtminstone för stöldskydd. För riktigt åtråvärda nycklar som huvudnycklar till 100-tals lås, bilnycklar på en bilfirma och liknande krävs ett nyckelsäkerhetsskåp med så hög säkerhetsklass som möjligt.

Tillbehör

Nyckelskåp kan utrustas med alkolås. Det är en utmärkt lösning när det handlar om nycklar till fordon. Alkolåset bör vara av ett fabrikat som är godkänt av Statens Vägverk. Funktionen är relativt enkel där man först fäster ett munstycke i alkolåset och sedan blåser. Saknas alkohol i utandningsluften har man möjlighet att slå in sin kod och hämta ut nycklarna.

Många nyckelskåp utrustas också med en loggfunktion. Fördelen med loggfunktion är att alla händelser sparas, till exempel vem som hämtar ut nycklar och när detta sker. Särskilt lämpligt är det för de intelligenta nyckelutlämningsskåp som används av bland annat vaktbolag, hemtjänst, hotell, bilfirmor och dylikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *