Kodlås

Syftet med kodlås är att slippa resurskrävande nyckelhanteringar. Att tappa bort en nyckel kan lätt hända och när många nycklar är i omlopp ökar risken att någon nyckel till sist hamnar på vift. Vad man däremot måste vara medveten om är att en kod lätt sprider sig till obehöriga. Någon kan till exempel titta över axeln på en person som öppnar kodlåset, eller så lämnar någon helt enkelt ut koden till personer som inte är berättigade att känna till den. Därför lämpar sig kodlås bäst till lås med något lägre säkerhetskrav. Vanliga exempel är ingången till flerbostäder, ingången till omklädningsrum, ingången till förskolor, invändiga kontorsdörrar och liknande. Skulle säkerhetskravet vara högre är det bättre att satsa på ett fullvärdigt passersystem.

Vad är fördelarna med kodlås?

Enkelheten och bekvämligheten brukar framhållas som de största fördelarna. System med kodlås är ganska enkla att installera och underhålla. Lägg dock märke till att kodlås förutsätter att dörren stängs och låses automatiskt efter att den öppnats. En dörrstängare av hög kvalitet ser till att kodlåset kan fylla sin funktion. Jämfört med ett mekaniskt lås med nycklar kan kodlås vara en dyrare investering, men över tid blir det ofta mer kostnadseffektivt. Anledningen är att nyckelhantering innebär kontinuerliga kostnader för borttappade nycklar som kan leda till låsbyten, samt förstås att någon måste ta hand om inlämning och utlämning av nycklar.

Ytterligare en fördel med kodlås är att de moderna elektroniska lösningarna går att programmera. Tidningsbudet kan till exempel ha en egen kod som kanske bara fungerar under morgontimmarna. Överlag är det enkelt att lägga in koder eller ändra befintliga koder för den som administrerar kodlåset. Vill man förbättra säkerheten är det rekommenderat att byta kod med jämna mellanrum.

Sist men inte minst är kodlås perfekta att kombinera med andra säkerhetslösningar. Fastighetsägare eller företag har möjlighet att bygga ut ett system med kodlås. Inte sällan kombineras de med porttelefon. Systemet kan också ha en kortläsare där säkerhetskraven är högre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *